پاسکونو توليد کننده انواع ظروف پلاستيکی يک بارمصرف مخصوص صنايع غذايی
pascono logo - آرم پاسکونو
PASCONO
Thin Wall Plastic Food Containers Manufacturing
English  فارسی